23 mar 2023

Jak prawidłowo przeprowadzić inwentaryzację środków trwałych?

Inwentaryzacja środków trwałych to proces, który polega na okresowym sprawdzaniu stanu posiadanych przez firmę aktywów trwałych. Jest to ważny element zarządzania majątkiem firmy, dlatego też warto wiedzieć, jak prawidłowo przeprowadzić taką inwentaryzację.

0